Приєднатися до громадської організації

У будь-який час ви маєте можливість приєднатися до нас. Ми вдячні кожному, хто розділяє наші погляди та готовий разом з нами сумлінно працювати на розвиток рідної Дніпропетровщини.

Ми більш як впевнені, що сучасні технології, які мають бути використані в усіх галузях життя української спільноти, відкриють безмежний простір для творчості, виробництва конкурентних продуктів та послуг, зроблять прозорими відношення громадян із владою та будуть сприяти відновленню суспільства.   

Якщо ви маєте досвід використання ІТ-технологій або навчаєтесь їм в будь-якому освітньому закладі, якщо ви небайдужа, прогресивна та чесна людина, якщо ви вірите в майбутнє України — приєднуйтесь до нас, і ми зробимо це майбутнє разом. Таким, яким забажаємо.  

Витяг із статуту ІТ Рух Дніпро щодо членства у громадській організації

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1 Членство в Організації передбачене насамперед, але не виключно, для громадян, що мешкають та організацій, що є зареєстровані у Дніпропетровській області та будь-яким чином — професійно або за власним інтересом — маючих відношення до ІТ-технологій.

5.2 Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

5.3 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, яким сповнилось 18 років.

5.4 До складу Організації можуть входити колективні члени, а саме колективи підприємств, громадські та релігійні об’єднання, які допомагають Організації та надають матеріальну, організаційну або іншу допомогу, необхідну для вирішення завдань, що постають перед нею.

5.5 Членство в Організації є дворівневим – асоційоване членство та дійсне членство.

5.6 Асоційоване членство передбачене для громадян та організацій, які зацікавлені у реалізації мети та завдань Організації, бажають отримувати інформацію щодо її діяльності, але утримуються від дієвої участі у заходах Організації.

5.7 Асоційоване членство набувається шляхом приєднання до присутності Організації у будь якій соціальній мережі. При реєстрації асоційований член повинен надати контактні дані та прийняти Правила для асоційованих членів, які затверджуються Керівною радою Організації.

5.8 Асоційовані члени Організації володіють правами:
— брати участь у публічних заходах із участю асоційованих членів, що здійснює Організація;
— вносити пропозиції до Організації, пов’язані з її діяльністю;
— звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
— одержувати інформацію про діяльність Організації;
— вільно виходити з Організації шляхом від’єднання від присутності Організації у соціальній мережі.

5.9 Асоційовані Члени Організації не мають права:
— діяти від імені та за дорученням Організації;
— бути обраними до складу Керівної ради Організації;
— голосувати на загальних зборах.

5.10 Дійсне членство передбачене для громадян, які зацікавлені у реалізації мети та завдань Організації і бажають приймати активну участь у діяльності, проектах та заходах Організації.

5.11 Підставою для прийому в дійсні члени Організації є заява. Крім того, для колективного члена потрібне рішення керівного органу про вступ до Організації. Кандидат в дійсні члени повинен отримати щонайменше дві рекомендації від дійсних членів Організації або мати проект, який може бути розроблений Організацією, або зробити значний початковий грошовий внесок.

5.12 Рішення про прийом у дійсні члени Організації приймається Керівною радою Організації із занесенням нового члену у книгу реєстру. Керівна рада Організації має право відмовити в зарахуванні до дійсних членів Організації без пояснення причин.

5.13 Порядок вступу та виключення із Організації регулюється також положенням, затвердженим Керівною радою.

5.14 Дійсні Члени Організації володіють правами:
— обирати або бути обраними на керівні посади Організації та брати участь у громадській праці;
— брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією;
— вносити пропозиції до Організації, пов’язані з його діяльністю;
— звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
— одержувати інформацію про діяльність Організації;
— вільно виходити з Організації шляхом подання заяви.

5.15 Дійсні члени Організації зобов’язані:
дотримуватись статуту Організації;
брати активну участь у реалізації цілей Організації.
утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Організації.
дотримуватись морально-етичних принципів Організації, не вести діяльність, яка їм протирічить.

5.16 Члени Організації можуть бути виключені за порушення статуту, невиконання обов’язків та інші дії, що негативно позначаються на діяльності Організації.

5.17 Рішення про виключення з членів Організації приймається Керівною радою Організації у складі більше, як 50 відсотків голосів членів Керівної ради Організації.

Як долучитися до справи

Стати асоційованим членом

Стати дійсним членом

Зробити грошовий внесок

Висловити думку

Асоційоване членство — це перший крок до активної діяльності та особистої участі в усіх заходах, що ми впроваджуємо задля виконання мети нашого ІТ-Руху. Якщо ви в цьому зацікавлені, то почніть з отримання інформації про нашу діяльність. 

Щоб стати асоційованим членом нашої громадської організації, приєднайтесь до неї в будь-якій соціальній мережі. Посилання на сторінки або групи ви знайдете на цьому сайті. Почніть  з відкритої групи в мережі Фейсбук, ми чекаємо на ваші дописи та коментарі.

Ставши асоційованим членом, ви не лише отримуєте доступ до інформації, а й набуваєте право приймати участь в публічних заходах, вносити пропозиції, звертатися за захистом ваших прав та законних інтересів. У будь-який час ви можете перервати асоційоване членство за своїм власним бажанням.

Дніпропетровщині вкрай необхідні активні, небайдужі, порядні фахівці, що розуміються на сучасних технологіях та впевнені у майбутньому розквіті міста. Приєднуйтесь до нас!    

 

Дійсне членство для тих, хто бажає й готовий приймати безпосередню участь в наших проектах або має власний проект, мета якого співпадає  з метою та цілями ІТ-Руху Дніпро. Ми з радістю приймаємо до своїх лав активних та діяльних громадян, яким маємо можливість допомогти своім досвідом та працею.

Якщо ви маєте рекомендації від щонайменш двох дійсних членів нашої громадської організації чи готові виконати інші умови — у вас є власний проект або наміри зробити значний грошовий внесок — ми чекаємо вашої заяви на вступ до ІТ-Руху Дніпро.

Ставши дійсним членом громадської організації, ви можете бути обраним на будь-яку її керівну посаду або обирати свого кандидата. Маєте право бути учасником усіх заходів та одержувати інформацію про діяльність ІТ-Руху та вносити пропозіції щодо її ведення. Маєте право на захист власних законних інтересів, а також можете залишити громадську організацію, подавши відповідну заяву.

Але дійсне членство вимагає насаперед відповідальності та конкретних дій. Ми повинні виконувати статут ІТ-Рух Дніпро, активно реалізовувати його цілі, не вести діяльність, що може зашкодити організації та дотримуватись морально-етичних норм.

Бути членом ІТ-Рух Дніпро — це не розвага. Але ми впевнені, що такі дії конче необхідні як нашій малій батьківщині, так і Україні в цілому.Тільки громада спроможна збудувати і успішну економіку, і справедливе суспільство. Ця громада — це ми і ви разом.      

З території України:

ГО «ІТ Рух Дніпро»
Банк
МФО 
ЄДРПОУ 
р/р 

Якщо у Вас є питання щодо перерахування коштів, пишіть нам на адресу: office@itruh.dp.ua